فكفك معي

om67om67 عضو مميز
اليوم سنلعب لعبة أدبية جميلة

كل شخص يضع بيت شعري من شطرين هذا البيت مكتوب دون استخدام المسافة بين الأحرف أبد

أبدا وعلى باقي الأعضاء فك هذا البيت وكتابته بالشكل الصحيح لكن حاولو أن يكون البيت صعبا

وليس سهلا


مثلا :

منذااللذيرفعاسمكليكونفوقهاماتالرؤوسمنارا

بعد الفكفكة :


من ذا اللذي رفع اسمك ليكون فوق هامات الرؤوس منارا

ونتابع هكذا .............وهلمّ جرا


أولا البداية من عندي :

لخالدالماعلتنابالسيوفالمرهفات
«134

التعليقات

 • تم تعديل 2009/08/11
  أقول ُ لخالدا ً يا عمرو لما ** علتنا بالسّيوف ُ المرهفات
 • تم تعديل 2009/08/11
  أبنـيتـيلاتـجـزعـيكلالأنـامإلـىذهـاب

  أبنيتيصبراجميـــ ــلا للجـليـلمنالمـصـاب
 • الرجل البخاخالرجل البخاخ عضو ماسي
  تم تعديل 2009/08/11
  أبنـيتـي لاتـجـزعـي كل الأنـام إلـى ذهـاب

  أبنيتي صبرا جميـــــلا للجـليـل من المـصـاب

  أفاطمقبلبينكمتعيني
  ومنعكماسألتكأنتبيني
 • تم تعديل 2009/08/11
  أفاطم قبل بينك متعيني

  ومنعك ماسألت كأن تبيني


  مابالسيرفتاةالعصرمنحرفايهويبهافيمهاويالافكوزور
  مابالهاهجرتآدابملتهامابالهااعرضتعنخيردستور
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  خ عاشقة العلوم البيت الذي فككته لم يمن صحيحا والصحيح

  لِ خالدا لما علت نابُ السيوف المرهفات

  الـ ( ل) فعل أمر من الفعل يلي

  .................
  ما بال سير فتاة العصر منحرفا ......يهوي بها في مهوي الأفك والزور
  مابالها هجرت آداب ملتها......ما بالها أعرضت عن خير دستور


  البيت الجديد

  طرقتالبابحتىكلمتنيفلماكلمتنيكلمتني
 • تم تعديل 2009/08/11
  [align=center]طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني

  ألمألمألمألمبدائهفلماآنآنآنآنشفائه
  [/align]
 • تم تعديل 2009/08/11
  مو انا يلي فككت البيت يا محمد
  طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني
  تزودمنالدنيافانكلاتدرياذاجنالليلهلتعيشالىـالفجر
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  عفوا لم أنتبه حقك عليّ

  أيضا أخ تمام (( إن شاء الله يكون هو )) البيت هو

  طرقت الباب حتّى كلّ متني ...... فلمّا كلّ متني كلّمتني

  كلّ متني : تعب جسدي
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جنّ الليل هل تعيش إلى الفجر
 • تم تعديل 2009/08/11
  طيب مين فك البيت يلي أنا كتبته
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  مالوش فكه خالص
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  ألمٌ ألمَّ لمْ أُلمْ بدائِـــــــهِ إنْ أنَّ آنٌ آنَ آنُ شفائِهِ
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  أي أصابه ألم لم يعرف دائه لكن إن تألم مكان في جسده فقد حان وقت الشفاء
 • تم تعديل 2009/08/11
  [align=center]أناالذينظرالأعمىإلىأدبيوأسمعتكلماتيمنبهصمم
  [/align]
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي = وأسمعت كلماتي من به صمم
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/11
  وحفرقبرفيمكانقفروليسقربقبرحربقبر
 • Dr.AhmadDr.Ahmad مدير عام
  تم تعديل 2009/08/12
  يمكن تكون هيك

  و حفر قبر في مكان قفر ... و ليس قرب قبر حرب قبر

  طيب شوفولي هالبيت

  ففيفيوفيفيثمفيفيوفيفيقطعتالفيافيوالمهامهلمامل
 • تم تعديل 2009/08/12
  [align=center]الفكرة حلوة كتيير هلا البركة الكل حل كل شي وما خليتولي شي بس أنا كمان بدي حزر بعد أذنكن طبعاً[/align]
 • تم تعديل 2009/08/12
  [align=center]تبصرخليليهلترىمنظعائنسوالكنقبابينحزميشعبعب[/align]
 • تم تعديل 2009/08/12
  أسف ما جاوبت عسؤال الأخ قبل

  ففي في وفي في ثم في في وفي وفي****قطعت الفيافي والمهامه لم أمل

  هي القصيدة أخي للمتنبي بس انا قاريها غير هيك

  فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم****قطعت الفيافي والمهامه لم أمل


  بس صدقني ما فهمت من القصيدة شي
 • تم تعديل 2009/08/12
  يليبدويتحداهيلحارتمنأدا فيمينبيحميلداربالحأيصونحدا
  وشكرا....
 • تم تعديل 2009/08/12
  يلي بدو يتحدا .......... هي الحارة من ادا
  في مين بيحمي الدار...........بالحئ يصون نحدا هههههههههههههههههه


  لطيبةعرجإنبينقبابهحبيبلأدواءالقلوبطبيب
  اذالمنطببطيبةعندطيببهطابتالدنيافأيننطيب
  شربناشراباطيباعندطيبكذاكشرابالطيبينيطيب
 • تم تعديل 2009/08/12
  لطيبة عرج إن بين قبابه حبيب لأدواء القلوب طبيب
  إذا لم نطب بطيبة عند طيببه طابت الدنيا فأين نطيب
  شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب  أعطيتملكافلمأحسنسياستهوكلمنلايسوسالمللكينزعه
 • تم تعديل 2009/08/13
  [align=center]أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك ينزعه

  هاد بيتي

  ليتالذيبينيوبينكعامروبينيوبينالعالمينخراب
  [/align]
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/13
  ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/13
  أنابنجلاوطلاعالثنايامتىاضعأضعالعمامةتعرفوني
 • تم تعديل 2009/08/13
  [align=center]أنا بن نجلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني


  إليكم هذه :

  فلاتعديمواعدكاذباتتمربهارياحالصيفدوني
  [/align]
 • om67om67 عضو مميز
  تم تعديل 2009/08/13
  فلا تعدي مواعد كاذبات تمر بها رياح الصيف دوني
 • تم تعديل 2009/08/13
  بكيتحتىانتهتالدموعصليتحتىذابتالشموعركعتحتىملنيالركوعسألتعنمحمدفيكوعنيسوعياقدسيامدينةتفوحأنبياءياأقصرالدروببينالأرضوالسماء
 • الرجل البخاخالرجل البخاخ عضو ماسي
  تم تعديل 2009/08/15
  بكيت حتى انتهت الدموع صليتحتى ذابت الشموع ركعت حتى ملني الركوع سألت عن محمد فيك و عن يسوع ياقدس يا مدينة تفوح أنبياء ياأقصر الدروب بين الأرض و السماء

  لإنفخرتبآباءلهمنسبنعمصدقتولكنبئسماولدوا